Pokazatelji uspešnosti

Pokazatelji uspešnosti
Vir: interni podatki, na dan 31.12.2023

Rast podjetja

Pokazatelji uspešnosti
Vir: interni podatki, na dan 31.12.2023